Info till funktionärer

MXSM närmar sig och vi jobbar för fullt med att få allt på plats.

Kaffe och macka finns i VIPen från 06,30.

Flaggvaktsgenomgång är i garaget 07,15.

Första träning startar 08,00.

Lunch i garaget ca 11,40-12,40.

Kiosker öppna 10,00-17,00.

Entré är öppna 10,00-15,00.

Tävling slut ca 17,00. 

Kom i tid till banan, följ skyltar om funktionärsparkering ute vid stora vägen.

Parkera nere på folkracebanan.

Är du osäker på uppgiften, gå till garaget och ta kontakt med Roger, Christian, Patrik eller Tobias. Vi hjälper er!

Ta kläder efter väder! 

Frågor ring Roger 070-3469883.