Personalinfo  Seriecrossen Eliantorp 26/9-2021

Östra MX serien 26/9-2021
Info till funktionärer


Tävlingen beräknas pågå mellan 08,00-17,00, det är beräknade tider och kan försenas om det händer något oförsett.
Det finns kaffe på morgonen och lunch mitt på dagen.
Ta med kläder efter väder!
 
Samling för flaggvakter som står på FM 07,30 i garaget.
Samling för flaggvakter som står på EM 12,00 i garaget.
 
Lunch ca 11,45-12,45
 
Tack för ditt engagemang!