Seriecrossen 2013

Lite resultat från seriecrossen

Lördagen 28 Sep

Östra MX Serie Deltävling 6 (Final)
Se även för mer information om lag osv
http://ostramx.org/%C3%96straMXSerie/%C3%96straMXSerie2013/tabid/1370/Default.aspx