Träningsläger 2018-05-01

Träningsläger MX, Eliantorp 1a Maj

FMS har bokat Even Heibye tisdagen den 1a maj för ett träningsläger.
Lägret är för FMS medlemmar i första hand.
 
Förare kommer delas in i tre grupper:
·       Grupp 1= 65-85cc, 15st
·       Grupp 2=125-450cc, 15st
·       Grupp 3= 50-65cc, 15st
OBS! Lite begränsat antal.
Grupp 3 kommer köra på lilla och mellanbanan.
 
Dagen börjar med inskrivning och betalning kl 8,45-9,00 i cafeterian, samling kl 9,15 för genomgång om dagen och därefter uppvärmning.
Lunch ca 12-13 och dagen avslutas ca 16.
 
Lägret kostar 250kr för FMS medlemmar inkl. lunch, jämna pengar vid inskrivning.
 
Anmälan med namn, grupp och antal mat till roger@nanolfsvillan.se senast 22e april.
 
 / FMS