12-timmars i Skövde  Innstält!

Detta på grund av militärövning