Personalinfo U-SM , Sandracet 2021


Tidplan och funktionärsplan

Bemanningsplan U-SM, Sandrace 2021

U-SM lördag 2021-09-04
Personal
Besiktningspersonal fredag kl 17.00 (7 st)
Kioskpersonal samling 07.00 (3 st)
Miljöpersonal samling kl 07.00(3 st)
Depåpersonal samling kl 07.00( 3 st)
Säkerhetspersonal 08.30 (7 st)
MC personal samling i god tid före genomkörning av banan.( 6st)
Tidtagningspersonal samling 08.30 (18 st)
Besiktningspersonal lördag kl 08.30
Sjukvård samling lördag kl 09,30
Tävlingen slut ca 15,30
 
Sandrace söndag 2021-09-05
Personal

Kioskpersonal samling 08.00( 3 st)
Depåpersonal samling kl 08.00( 3 st)
Miljöpersonal samling kl 08.00(3 st)
Säkerhetspersonal samling 09.30 ( 5 st
MC personal samling i god tid före genomkörning av banan.( 3 st)
Tidtagningspersonal samling 08.30 (6 st)
Besiktningspersonal samling kl 08.00 ( 7 st)
Sjukvård samling söndag kl 10,30
Tävlingen slut ca 15.00

Efterarbete
7 tisdag september kl 16.00 avbandning, avpilning och allmänt städ samt pilning av träningsbanan

Arbetsschema för U-SM och Sandracet 2021

Planerade arbetsdagar

Vid samtliga arbetsdagar är kiosken öppen med kaffe och korv

Vecka 34
Förberedande arbete och jobb med bana 3

Lördag 28 augusti kl 10-15.
Banläggning på allt utom stora och lilla crossbanan.

Söndag 29 augusti kl 10-15.
Banläggning på allt utom stora och lilla crossbanan.
Provkörning av banorna, tag med hoj.

Tisdag 31 augusti kl 17-20
Banläggning på allt inklusive stora och lilla crossbanan.
Provkörning av banorna, tag med hoj.

Torsdag 2 september
Reservdag / Anläggningen stängd

Tisdag 7 september kl 17-20
Röjning och återpilning av träningsbanan

OBS. Tidplan och funktionärsplan kommer separat för tävlingsdagarna