Styrelsen Finspångs MS


Gunnar Eneberg

Ordförande:
Gunnar Eneberg
070-6091532                                                                  
gunnar.eneberg@hotmail.se


Anders Bengtsson

Vice. Ordförande : 
Anders Bengtsson
076-1420214
bagarn_61@hotmail.com 
Ordförande bilsektion


Olle Hollertz

Sekreterare
Olle Hollertz
072-5459005
olle.hollertz@gmail.com 
Kontakt för Enduro


Patrik Malteskog

Vice .Sekreterare:
Patrik Malteskog
070-3215758
info@maskindepan.nu


Conny Stigh

Kassör:
Conny Stigh
070 –333 60 89                                                              
conny.stigh@outlook.com


Per Åkeborg

Vice. Kassör:
Per Åkeborg
070 – 317 44 14


Jan Svensson

Klubbmästare:
Jan Svensson
070 – 694 30 07
janne_goldwing@hotmail.com


Roger Svensson

Ledamot:
Roger Svensson   070-3469883
roger@nanolfsvillan.se
Ordförande MC  kontakt för MX


Mats Jorhammar

Ledamot:
Mats Jorhammar
070-5173740
info@mlimits.se


Christian Jönsson

Suppleant:
Christian Jönsson
0735-255888
christian.joensson@gmail.com


Suppleang:
Patrik JohanssonMorgan Jonsson

Miljöannsvarig:
Morgan Jonsson
070-3333021
mr.mogge66@gmail.com