Bli medlem i FMS :

Skicka Namn, Adress, Telefon, Mail adress, Sektion (Bil eller MC )samt Personnummer till info@finspongsms.seFamilj:
Familj som vill bli medlemmar måste fylla i en sida per familjemedlem och sedan skriva i medelandefältet vilka som tillhör familjen, detta för att vi skall kunna  koppla samman er familjevis i medlemsregistret.
Som familj räknas sammbo,make,fru och hemmaboende barn, på en och samma adress.

Junior:
Räknas man som till och med det år man fyller nitton.


OBSERVERA!
Fösta gången du betalar din medlemsavgift så skall inträdesavgiften betalas också.

 Således blir det som följer.


Familj   :     450:-

Senior  :     400:-

Junior   :     300:-


Medlemsavgifter

Familj : 400 Kr
Senior: 350 Kr
Junior tom 19 år : 250 Kr
Inträdesavgift :50 kr

Träningskort Eliantorp:1000 kr/år+ 2 öppningstillfällen+2 funktionärstillfällen

Crosskole avgift per kalenderår 800:-

Medlemsavgifter sättes in på

BG   322-6230   eller Swish 123 440 5346

Obs! Glöm inte medela vem som är avsändare och vad för ni betalar